Een bericht op de social media van Bionext heeft voor wat discussie gezorgd. Er staat namelijk dat in tijden van extreem weer biologische bodems tot 30 procent meer kunnen opbrengen. Is dat wel zo? Vroegen veel mensen zich af. Michaël Wilde van Bionext legt uit hoe het zit.

,,Wij willen natuurlijk ver weg blijven van polarisatie, daar is niemand bij gebaat”, stelt Wilde namens de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding. ,,Wij verkondigen hier dus ook niet onze eigen mening, maar we refereren naar een onderzoek. Het gaat om een onderzoek van Hepperly, Douds en Seidel. Zij hebben tussen 1981 en 2005 onderzoek gedaan naar de effecten van biologische landbouw op de lange termijn.’’

Negatieve spiraal

Bionext wil dus juist inzoomen op het belang van robuuste, weerbare bodems. Omdat daar een slag te slaan is met het oog op de klimaatverandering. Wilde erkent: ,,Wij roepen ook niet dat biologisch de enige weg is. In alle discussies rondom duurzame landbouw moet de bodem centraal staan, omdat 95 procent van ons voedsel uit de bodem komt. Er zijn meerdere redenen waarom de opbrengsten wat minder zijn, waaronder het feit dat biologische boeren geen kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Als je kunstmest en gewasbestrijdingsmiddelen gebruikt, neemt de productiecapaciteit van de grond af. Waardoor je dus meer nodig hebt en zo kom je in een negatieve spiraal terecht. Maar er komen nog veel meer aspecten aan te pas. Bij biologisch blijft de productie overeind: je voedt de bodem in plaats van de plant.’’

Veel veerkracht

Biologische landbouw biedt volgens Bionext veel veerkracht als het langere tijd extreem droog is of langere tijd flink regent. Dat komt bijvoorbeeld door ruimere vruchtwisseling en het gebruik van organische meststoffen (in plaats van kunstmest). Door de bodemstructuur kan er meer water worden opgenomen en vastgehouden. ,,Een gezonde weerbare bodem met veel bodemleven, bijvoorbeeld wormen, heeft een goede drainage. Daardoor komt de akker tijdens en na lange en hevige regenbuien niet onder water te staan. Een gezonde bodem fungeert in tijden van droogte vooral als spons die het water heel goed kan vasthouden.’’

Bionext wil graag vooruit kijken, naar de toekomst. ,,Je mag best naar het heden kijken met een bril van 2023 op, maar dan moet je dat niet extrapoleren naar de toekomst. Wij kijken hier met een bril van 2030 of zelfs 2040 op. Waarin weerbare planten en een weerbare bodem cruciaal zullen zijn tegen extreme droogte of extreme neerslag.’’