Zo aan het begin van een nieuw jaar kom je vaak berichten tegen over de resultaten van het afgelopen jaar. Op economisch vlak wordt dan meestal gesproken over groei. Als onze economie groeit gaat het goed met ons, daar komt het steeds op neer.

Daar kan je natuurlijk ook heel anders naar kijken!

Op dit moment hebben we met ons consumptiepatroon in Nederland een veel te grote ecologische footprint. Om aan onze behoeften te voldoen zijn er bijna 4 aardbollen nodig. En toch hebben we er volgens mij maar één…..

Aan het eind van ieder jaar gaan Liesbeth en ik er een weekje tussenuit. Mooie gelegenheid om eens een boek te lezen.

Het boek “Er is leven na de groei” van Paul Schenderling is een aanrader. Het laat mogelijkheden zien om grote stappen te zetten in het tegengaan van de klimaatcrisis. Of moet je spreken van het verminderen van de heftige gevolgen van de klimaatcrisis? Volgens Paul zorgt het afschaffen van het “groeidenken” voor positieve gevolgen voor met name ons welzijn. Is dat niet nog belangrijker dan onze welvaart?

De afgelopen jaren zijn er in de EU afspraken gemaakt over het afbouwen van chemische bestrijdingsmiddelen. In de praktijk blijkt het gebruik van die middelen juist toe te nemen!
Dit kom je vaker tegen in de politiek. Mooie intenties en afspraken, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Daar komt steeds de macht van het grote geld om de hoek kijken. 

Paul Schenderling gaat als econoom in zijn boek in op de toekomst van de landbouw.
Als EKOnoom kunnen wij hem daarin prima volgen:
Onze voedselvoorziening is alleen duurzaam als er meer volgens de wetten van de natuur wordt gewerkt. Veeteelt op gronden waar alleen gras groeit. Minder grootschalige monocultuur, meer permacultuur (voedselbossen) en kleinschalige groententeelt met lokale afzet. Zoals aan de Noordwolderweg 9 in Noordwolde GN dus!

Wat kunnen wij als individu, als consument doen tegen de klimaatcrisis? Eigenlijk heel veel:
Kiezen voor de juiste producten: duurzaam geproduceerd.
Kiezen voor het eten van geen of minder vlees.
Kiezen voor zoveel mogelijk lokaal geproduceerde voeding.
Kiezen voor vakanties in eigen land.
Kiezen voor de juiste politieke partij.
Een goed boek lezen…

Om er maar een aantal te noemen.

Op naar een hoopvol nieuw jaar!

Peter van Kampen