Hulp nodig? Mailtje naar Peter.
 

Je hebt niets in je winkelwagen.

Skip to Main Content »

Klachten en retourneren

We zijn blij met jouw klacht! Daar kunnen we van leren. Om steeds beter te worden.

We doen onze uiterste best om je topkwaliteit te leveren. Toch kan het gebeuren dat er soms een product van mindere kwaliteit “doorglipt”.  Laat  het ons alstublieft weten, dan krijgt je jouw geld terug in de vorm van EKOpunten. Met jouw klacht zijn we beter in staat om onze kwaliteit verder te verbeteren.

Soms moeten we op het laatste moment geplande producten afkeuren en vervangen. Het kan dan voorkomen dat de inhoud van een groente en/of fruitpakket niet geheel overeenkomt met de eerder aangegeven samenstelling van het pakket.

Als jouw bestelling niet bezorgd is, neem dan meteen contact met ons op. Als we een fout gemaakt hebben lossen we dat met je op.

Laat het ons ook weten, als één van de artikelen in de bestelling ontbreekt. Ook hier geldt weer dat we door ons gemaakte fouten oplossen. Daarnaast kunnen we er steeds weer van leren.

Voor al jouw aanmerkingen, opmerkingen en suggesties staan wij graag open. We horen graag van jou hoe het beter kan.

Wanneer je een product hebt besteld en het is helaas niet leverbaar, dan betaal je daar uiteraard niet voor.
Heb je al betaald, bijvoorbeeld via Ideal, kan storten we het teveel betaalde bedrag terug op je rekening. 

Kortom: Wij zullen onze uiterste best doen om je (weer) blij te maken! 

Mocht je onze handelswijze niet op prijs stellen, dan kan je ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar EKONOOM bij is  aangesloten.  Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om je geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

 

 

Retourneren (herroepingsrecht)

Je hebt een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen een door ons geleverd product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Je hebt vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Kort houdbare producten zijn van deze regeling uitgesloten.

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor jouw rekening.

EKONOOM vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument ons de herroeping meldt. Tenzij EKONOOM aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
EKONOOM gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Je kan gebruik maken van het modelformulier:

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: EKONOOM

Noordwolderweg 9, 9784TA Noordwolde

klantenservice@ekonoom.nl

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

  Laden…