Vorige week heb ik eens even een aantal prikkelende argumenten om voor biologisch te kiezen op een rij gezet. Dat brengt natuurlijk reacties teweeg. En zo moet het ook. Door elkaar flink de waarheid te vertellen komen we samen verder.

Zo wees Annemieke Schinkel mij op een artikel waarin biologisch als “helemaal niet zo goed” wordt afgeschilderd. Hierin wordt de mening weergegeven van o.a. Stijn Bruers, een Belgische milieu-activist die de voordelen van biologisch in twijfel trekt. Annemieke stelde mij daarbij de vraag om de door mij genoemde voordelen van bio uit te diepen.

Nou, vooruit dan maar ;-)

Wereldvoedselprobleem
Het grootste nadeel van biologische teelt is de lagere opbrengt. Dat betekent dat je dus veel meer landbouwgrond nodig hebt om de wereldbevolking te voeden.

Dat is waar als je er vanuit gaat dat het huidige productieniveau in de gangbare landbouw in de toekomst constant blijft. Dat waag ik echter zeer te betwijfelen, omdat de intensieve landbouw de vruchtbaarheid van de bodem aantast. Op de lange duur zal je met een uitgeputte bodem de wereldbevolking ook niet kunnen voeden. Daarmee is volgens mij de keuze voor intensieve landbouw als oplossing voor de wereldvoedselproblematiek een verkeerde. Zeker als je ook de kwetsbaarheid van die intensieve teelten in ogenschouw neemt.

De wetenschap
In de wetenschap moet biologisch zich altijd bewijzen t.o.v. de gangbare landbouw. Bewijzen of het wel beter is voor het milieu. Of biologisch wel gezonder is voor de mens. Zolang dat bewijs niet wetenschappelijk is geleverd is biologisch niet beter dan gangbaar. Zo denkt de wetenschap. Daar wil ik hier ook nog wel een kanttekening bij plaatsen.

Bedenk dat er vaak tientallen jaren kostbaar onderzoek nodig zijn om wetenschappelijk te kunnen oordelen over dit vraagstuk. Daar moeten wij met zijn allen op wachten om te weten of biologisch eten gezonder is? Ik zeg: Gebruik je boerenverstand!

Is het eigenlijk niet bijzonder dat bespoten groenten net zo gezond zijn als onbespoten, tenzij wetenschappelijk onderzoek het tegendeel aantoont? Volgens mij is dat de wereld op zijn kop. Toon maar aan dat een bespoten appel met al zijn toegevoegde chemicaliën net zo gezond is als een biologische!