Het nieuws staat de laatste tijd bol van berichten over ons milieu. Het gaat dan bijvoorbeeld over orkanen, de hitte in Azië, de dramatische afname van het aantal insecten.
Als ik zie wat er allemaal om ons heen gebeurt dan denk ik dat wij in de biologische sector een juiste weg volgen. Wij kiezen voor het voeden van de wereld op een duurzame manier.


Daar staat de intensieve landbouw tegenover. Daar wordt gedacht dat door elke seizoen zoveel mogelijk voedsel per hectare te telen het wereldvoedselprobleem kan worden opgelost. Met gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Met als gevolg het uitputten van de vruchtbaarheid van onze kostbare bodem. Met als gevolg het reduceren van onze flora- en fauna.
 
In India werkt de stichting Palm aan het stimuleren van de biologische landbouw. Wat is daar eigenlijk aan de hand?
De overheid van India stimuleert haar boeren om met kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen te werken. Een groot probleem bij het inzetten van deze middelen is het analfabetisme onder de boeren. Zij lezen geen gebruiksaanwijzing en daardoor worden middelen foutief ingezet. Met ellende voor het milieu en met tegenvallende oogsten als gevolg.
Wellicht nog erger is dat alle kennis over de landbouw, die van generatie op generatie (m/v) wordt overgedragen, verdwijnt.
Palm zet zich in om boeren in het gebied rond Thalavadi in het zuiden van India om te laten schakelen naar biologische landbouw. Zij doen dit via de Hill Area Farmers Producer Coöperative. In deze coöperatie zijn 830 kleine boeren verenigd. Zij telen op 1 a 2 hectare en 57% van de leden is vrouw.

Behalve onderricht in biologische teeltwijzen wil de coöperatie aan de biologische boeren ook middelen verstrekken om de teelt beter te doen slagen. Eén van die middelen is de Growboxx.
De Growboxx is een intelligente emmer, die is ontwikkeld door de Nederlandse ex-leliekweker Peter Hoff. Hij is 40x40x20 cm en gemaakt van geperst oud papier. Met deze Growboxx kan je een vruchtboom (zoals mango , citrus e.d) en éénjarige planten (tomaat, komkommer e.d. ) duurzaam en biologisch opkweken.
Zo’n Growboxx biedt een “triple90”:
90 % besparing op water gebruik
90 % kans op overleven van de boom
90 % lagere kosten
Inmiddels zijn er experimenten gedaan in 30 landen. In Mexico is een project gestart met 1 miljoen Growboxxen.
 
Het gebied rond Thalavadi is droog en daarom erg geschikt voor het inzetten van de innovatieve Growboxx. Een growboxx kost 5 euro.

EKONOOM wil dit initiatief graag steunen. Bij bestellingen boven de 60 euro geven we EKOpunten. Deze kan je gebruiken als korting op een volgende bestelling. Het is echter ook mogelijk om je EKOpunten in te zetten als gift voor dit project.
 
Dat werkt eenvoudig: ga naar klik hier  en voer daar je naam plus het aantal te doneren EKOpunten in.

 

Wat vind jij van deze actie?