Kijk je wel eens op onze facebookpagina? Net voor de jaarwisseling hebben we daar een link op gezet naar onze pagina "Waarom Biologisch?" . Daar staan 5 redenen om te kiezen voor biologisch. Bij met name gangbare boeren maakt dat soms heel wat los. Lees het maar op onze facebookpagina

Volgens mij is het helemaal niet nodig om ons als biologische sector recht tegenover de gangbare te stellen. We kunnen elkaar “te lijf gaan” maar door samen te kijken wat we van elkaar kunnen leren komen we verder.

Wat is nu in feite het verschil tussen gangbaar en biologisch. Is dat het aantal dagen dat koeien in de wei lopen? Of er wel of geen technologisch onmisbare toevoegingen worden gedaan? Natuurlijk zijn afspraken belangrijk. In de biologische landbouw gelden strenge regels om de kwaliteit te waarborgen. Een product moet hieraan voldoen om het EKO keurmerk te behouden.

Na de oorlog was het devies: Nooit meer honger. De landbouw maakte een enorme ontwikkeling door. De opbrengsten stegen fors. Dit succes keerde zich uiteindelijk tegen de boeren, die met steeds lagere prijzen te maken kregen. De ontwikkelingen in de gangbare landbouw richten zich doorgaans op zo laag mogelijke kosten per product.

Biologische boeren krijgen een eerlijke prijs voor hun product. Dit product moet dan wel voldoen aan de strenge eisen van het EKO keurmerk. Of in geval van biologisch-dynamisch aan de nog strengere eisen van het Demeter keur. Met andere woorden: de kwaliteit van het product staat altijd voorop. De kosten per kilo zijn hoger. Daar staat tegenover dat de belasting voor het milieu veel lager is dan in de gangbare landbouw.

Heb je al op facebook  gekeken? Ik vertel nog meer over die grote bult bij Bayer…