Mag ik weer even een flinke knuppel in het hoenderhok gooien? 
Mijn stelling: De gangbare veeteelt in ons kleine landje is verziekt. 

Deze week komt er aan het licht dat maar liefst 67% van de mesthandel frauduleus is. Er wordt meer mest uit de overbevolkte veegebieden geloosd dan is toegestaan. Deze mest wordt niet geregistreerd en “verdwijnt”.
Dan vraag ik mij af waar die mest blijft…  Denk je even met me mee?

Van die gedachte word je niet blij.
En waar ligt de schuld van deze misdaad? Zijn dat de mesthandelaren die uit zijn op geldelijk gewin? Of de boeren die proberen financieel het hoofd boven water te houden omdat ze worden uitgeknepen door de grootwinkelbedrijven die willen stunten met kiloknallers?

Of is de grootste schurk in deze onze eigen overheid? De economische belangen van de vleesveesector zijn groot. Ons kleine landje is een grote exporteur van vlees.
Voor het enorme mestoverschot is een prachtige oplossing bedacht. Ooit is er met Europa overeengekomen dat Nederland per hectare meer mest mag verspreiden. Omdat er berekeningen waren waaruit bleek dat als onze boeren die mest injecteren (dus de mest in een gleuf van enkele centimeters diep laten lopen….) er veel minder ammoniakuitstoot is dan bij het bovengronds uitsproeien van de mest.

Bekijk de prachtige serie over de strijd van boer Kok en wordt wijzer.

Van die theorie blijkt niet veel te kloppen.
Intussen wordt onze natuur verziekt door de mest. Dat is de prijs die wij als burgers moeten betalen.
Met ons belastinggeld wordt die natuur zo mogelijk weer “opgeknapt”.

En intussen blijft er vlees in de winkels te koop voor een belachelijk lage prijs. En blijft deze waanzinnige (neerwaartse) spiraal in stand.

Wat kan je als consument hiertegen doen?
Geen of minder vlees eten. In ieder geval kiezen voor biologisch vlees. Zonder de bijsmaak van teveel mest.

En je stem via de politiek laten horen. Want alleen daar kan het mestprobleem echt worden aangepakt.

Ik ben benieuwd naar jouw mening.
Laat je horen via facebook

Peter