Steun de kleinschalige biologische landbouw in India

Help arme biologische boeren oogsten!

 

Palm India is in 2002 opgericht door Natascha (Emmie) Sennema. Het doel van Palm India is om de levensstandaard van de allerarmsten in India op een waardig niveau te brengen o.a. door het uitbreiden van biologische landbouw voor marginale boeren. Dit doet Palm India middels het geven van voorlichting en trainingen en het investeren in diverse kleinschalige projecten.

 

Dat doel wil Palm bereiken door de bevolking:

 

te stimuleren deel te nemen aan de ontwikkeling van zichzelf en hun leefomgeving door het aanreiken van kennis en leren op te komen voor hun rechten;

​te laten inzien wat zij zelf voor potentieel in huis hebben en zelf actie te laten ondernemen vanuit hun mogelijkheden;

mannen en vrouwen gelijkwaardige kansen te bieden;

duurzame financiële zelfstandigheid te creëren.

 

Ook wordt er nog gekeken of het mogelijk en wenselijk is om een soort fonds te creëren voor boeren om de overstap naar biologisch gemakkelijker te maken.

 

Palm India stelt kleine zelfhulpgroepen (12-15 personen) samen, die onder leiding van een veldwerker van Palm India leren hoe ze samen kunnen werken. We geloven namelijk dat mensen samen meer kunnen bereiken dan individueel.

Doel van de zelfhulpgroep is dat ze gezamenlijke belangen samen kunnen uitvoeren en leren wat hun rechten zijn en daarvoor leren opkomen. Ook leren ze te inventariseren wat de problemen zijn en worden ze gestimuleerd hun eigen kennis en mogelijkheden in te zetten om deze problemen op te lossen. Op die manier neemt hun eigenwaarde en zelfvertrouwen toe. Momenteel zijn er ongeveer 700 zelfhulpgroepen actief, waarvan 80 procent vrouw is en 20 procent man.

 

Er worden momenteel vijf programma's uitgevoerd:

Opbouwprogramma's om een duurzame en effectieve samenleving op te bouwen. Items zijn onderwijs, gezondheidszorg, hygiëne en mensenrechten;

Landbouwprogramma's, waar de nadruk ligt op ecologisch verantwoorde landbouw;

Projecten met als doel een inkomen te genereren voor de allerarmsten;

Programma's om ondervoeding aan te pakken en voorlichting over preventieve gezondheidszorg;

Organisatieopbouw door mensen om te leren omgaan met banken en overheden.

EKONOOM draagt dit initiatief een warm hart toe met het stimuleren van de aanschaf van de GROWBOXX. De GROWBOXX is een kleinschalig project. Kostprijs plm 6 euro per stuk.  Dat zijn een soort boxxen waarin bomen geplant kunnen worden in zeer moeilijke omstandigheden. In de afbreekbare boxxen zitten voedingstoffen en water voor 1 jaar. Zodat de kans van slagen enorm toeneemt. Het is een nieuwe techniek en het lijkt ons mooi om de biologische boeren door jullie giften de mogelijkheid te geven hiermee vruchtdragende bomen te planten. Bekijk het  filmpje

 DONEER JE EKOpunten HIER