Bloemetjes en bijtjes horen bij elkaar. Dat leerden we als klein kind al op school.
Andere betekenissen laten we hier verder buiten beschouwing ;-)

De stand van de bijen is al vele jaren problematisch. Er komt veel bijensterfte voor. Dit wordt deels verklaard door het gebruik van “moderne” bestrijdingsmiddelen, de “neo-nicotinoïden”. Aan de andere kant zijn er door het intensieve gebruik van ons Nederlands grondgebied (denk m.n. aan bebouwing en intensieve landbouw) steeds meer gebieden met bloemen verdwenen.

Aan dit laatstgenoemde fenomeen besteed Natuurmonumenten veel aandacht. Meer bloemrijke natuurgebieden maken om de bijenstand te stimuleren. Een mooi voorbeeld is het recreatiegebied Kardinge in de stad Groningen.

De grond wordt hier geschikt gemaakt voor kruidensoorten en weidevogels. Door de grond te vernatten krijgen deze planten en dieren volop kans zich te ontwikkelen. Bijzondere planten als de grote ratelaar, rietorchis, margriet, knoopokruid en paarse morgenster zijn er te vinden.

Meer informatie over dit bijzondere natuurgebied vlak tegen de stad Groningen vind je hier.

Dit is slechts 1 voorbeeld van vele projecten die je stimuleert door nu artikelen van Weleda te kopen. Per verkocht artikel doneert Weleda namelijk een bedrag dat voldoende is om 1 m2 bloemrijke natuur te maken.

In maart krijg je ook nog eens 25% korting op de aanschafprijs. Dus niets hoeft je te weerhouden om de bijenstand op deze manier te stimuleren, toch? Ons Weleda-assortiment vind je hier.