De laatste tijd is er veel aandacht voor biologische landbouw. Zoals je inmiddels weet lezen wij hier de Volkskrant. Het artikel van Jan Overesch over het verrotte Nederlandse landbouwsysteem heeft al veel stof doen opwaaien. Gisteren stond er een artikel in over Raymond Niesten in Maastricht. Als biologische akkerbouwer is hij erg gefocust op zijn bodemvruchtbaarheid. Hij teelt elke winter zgn groenbemesters op zijn land.

Is dat dan bijzonder?

foto: De Volkskrant

Ja en nee. Een biologische boer stelt de vruchtbaarheid van zijn bodem centraal. Dat is normaal. Daar past hij zijn hele bedrijfsvoering op aan. Biologische aardappelen komen bijvoorbeeld slechts 1 keer in de 6 jaar op hetzelfde perceel terug.

En hoe gaat de gangbare landbouw hier dan mee om? Daar geldt een ander uitgangspunt: per jaar zoveel mogelijk opbrengst van het land halen. Dit is nodig om de kostprijs van het product zo laag mogelijk te houden. Aardappelen renderen het best en komen 1 keer in de 4 jaar op hetzelfde perceel terug. Soms zelfs nog vaker. Is dat dan erg?

Ja. Het is namelijk niet duurzaam, want aardappelen vragen veel voedingsstoffen. Deze worden voor een groot deel in de vorm van kunstmest toegediend. Kunstmest draagt wel bij aan de groei van het gewas, maar niet aan de vruchtbaarheid van de bodem op de lange termijn. Die vruchtbaarheid daalt dus. En daarmee de opbrengsten van de gangbare landbouw…

Kan ik dat bewijzen?
Er is zojuist een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift “Agriculture, Ecosystems and Environment”. Het betreft een proef van 13 jaar op de Brabantse proefboerderij Vredepeel. Dit onderzoek van Universiteit Leiden, NIOO-KNAW en Universiteit Wageningen toont aan dat biologische landbouw op termijn niet minder productief is dan gangbare landbouw. Daarbij komt dat biologisch boeren een stabielere en meer efficiënte productie levert. De helft minder uitspoeling van nitraat, meer organische stof en een stabieler “bodemvoedselweb”. Een betere bodemvruchtbaarheid dus. Ook de CO2-emissie is lager. In de 13 jaar dat dit onderzoek duurde werd de aanvankelijke achterstand van de biologische opbrengsten op de gangbare geheel ingelopen. Volgens de onderzoekers is het een kwestie van tijd dat het verschil in opbrengsten tussen biologische en gangbare teeltsystemen nihil wordt. Biologische landbouw zorgt voor een stabielere bodemstructuur en ontwikkeling van het bodemleven.

Waarvan akte.

Biologische landbouw kan de groeiende wereldbevolking in de toekomst dus net zo goed (of zelfs beter) voeden dan gangbare. Wat vind jij? Ik ben benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp. Laat maar weten via facebook.