In mijn tijd als landbouwkundig ingenieur bij Suiker Unie ben ik eens op bezoek geweest bij Bayer in Leverkusen.
We praten over de jaren 90.

Duitsers zijn erg punktueel en er werd mij dan ook tijdens een rondrit over het immense fabrieksterrein uitgelegd hoe veel aandacht men schonk aan het milieu. Hoe alle reststoffen bij de productie van bestrijdingsmiddelen werden hergebruikt. Of verantwoord afgevoerd.

Wat ik mij echter vooral van dat bezoek herinner is een enorme bult, afgedekt met plastic.

Bij de productie van de diverse chemische producten komen stoffen vrij waar men geen raad mee weet. Die worden netjes opgeborgen. Onder deze opslag ligt plastic dat 100 jaar mee gaat. Dus het duurt best lang voordat deze stoffen kunnen ontsnappen en in ons milieu terechtkomen. Netjes van Bayer, of niet?

Laat mij weten wat jij hiervan vind. Graag via facebook.